ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง หญิงที่มีความฉลาด

ชื่อนี้เป็นบุคคลที่มีความฉลาดหลักแหลมแฝงอยู่ในตัวอย่างมหาศาล มีความขยันและชอบการศึกษาหาความรู้กล้าคิดกล้าทำ มั่นใจในตนเอง ทำให้หน้าที่การงานมีความก้าวหน้าอย่างรุ่งโรจน์จนฉุดไม่อยู่ แต่ต้องวางแผนการทำงานให้ดีเพราะอาจจะนำมาซึ่งจุดหักเหจนนำพาให้ชีวิตตกต่ำ ความมั่นคงในเรื่องของการดำเนินชีวิตถือว่ามีขึ้นมีลง มีลาภก็เสื่อมลาภได้เช่นเดียวกัน ความรักมักจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง อาจจะต้องเป็นหม้ายหรือครองชีวิตโสดมากกว่า