ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง นักปราชญ์ที่มีค่าดังทอง

ชื่อนี้มีความโดดเด่นในเรื่องความสามารถในการพูดจา เป็นคนที่พูดจาได้น่าฟัง ไพเราะ ทำให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อถือเมื่อได้ยินได้ฟัง หน้าที่การงานหากไปถูกทางจะทำให้มีความเจริญก้าวหน้า เหมาะกับงานที่ต้องพบปะผู้คนหรือการเจรจาธุรกิจจะดีมาก การเงินมีความรุ่งเรืองดี ชีวิตดำเนินไปอย่างมีความสุข แต่ต้องระวังในเรื่องของการเชื่อคนง่าย อจจะโดนหลอกหรือทำให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองเอาได้ง่ายๆ