ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีความฉลาดตลอดกาล

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความอดทนในการทำงานสูง มีความมานะ พยายามต่อหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี แต่อาจจะเสียตรงที่เป็นคนวู่วาม คิดเร็วทำเร็ว ด่วนสรุปมากเกินไป ทำให้ชีวิตตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงในบางครั้ง การงานมีความเจริญรุ่งเรืองดี แต่จะมีขึ้นมีลง ความมั่นคงมักจะไม่ยืนยาว ปัญหาเข้ามาในชีวิตให้ต้องแก้ไขอยู่บ้าง แต่จะมีผู้มีอำนาจคอยให้การช่วยเหลือยามทุกข์ยาก ความรักจะได้คู่ครองที่ดี มีฐานะที่มั่นคง สามารถพึ่งพาอาศัยได้