ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การเกิดจากตนเอง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีดวงดาวคอยส่งเสริมหนุนนำชีวิตให้เดินไปในทางที่ดี เป็นคนที่ชีวิตเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีครอบครัวที่ดี รักใคร่ซึ่งกันและกัน มีเพื่อนฝูงรายล้อมอย่างมากมาย จึงทำให้ชีวิตทบจะไม่ขาดผู้ที่เป็นที่รักเลย โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีนิสัยเอาจริงเอาจัง มีปัญญาดี ทำให้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว หน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรือง ฐานะทางการเงินสมบูรณ์พร้อมเป็นอย่างดี