ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความดีงามจากตนเอง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการพูดการจา ด้วยพลังของดวงดาวที่หนุนนำชีวิตให้เป็นคนมีเสน่ห์ในการพูดการจา ผู้คนมักจะชื่นชมและให้การเชื่อถือ ชีวิตถือได้ว่ามีฐานะปานกลาง พอมีพอใช้ แต่มักจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตให้ต้องแก้ไขอยู่บ้าง ซึ่งส่วนมากมักจะเกิดจากผู้มีอำนาจหรือผู้ที่อยู่เหนือกว่า อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้