ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ชื่อเสียงของตนเอง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความรู้ มีปัญญาดี มีความเฉียบแหลม มีความคิดที่ดี สามารถที่จะแก้ปัญหาร้ายแรงให้เบาบางลงได้อย่างง่ายดาย เป็นคนที่ไม่ค่อยทะเยอทะยานนัก ทำให้หน้าที่การงานไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควร ใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักเก็บออม มีความมัธยัสถ์ รู้จักใช้จ่ายเฉพาะสิ่งของที่จำเป็น แม้ว่าจะมีฐานะปานกลาง แต่ก็ถือได้ว่าชีวิตมีความสุขตามสภาพเป็นอย่างดี มีความเรียบง่าย ชีวิตราบรื่น คู่ครองมีความรักใคร่ซึ่งกันและกัน ชีวิตจึงอยู่เย็นเป็นสุขจนถึง