ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญ กล้าเผชิญหน้า เด็ดเดี่ยว มีความมั่นใจในตนเอง ทำให้เป็นคนที่กล้าแสดงออก มักจะได้รับการชื่นชมยินดีจากผู้คนรอบข้าง ด้วยสติปัญญาที่มีความฉลาดหลักแหลม แฝงไปด้วยพรสวรรค์ติดตัว ทำให้เป็นคนที่มีความคิดแปลกใหม่อยู่เสมอ ความสำเร็จในชีวิตมีความราบรื่นเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของความรักที่อาจจะนำพาความลำบากใจเข้ามา มีความขัดแย้งหรือแตกหักกับคนรัก เป็นเหตุให้ต้องใช้ชีวิตโสดมากกว่า