ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง คนเล็ก ความเล็ก

ชื่อนี้เป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ตรงไปตรงมา ทำให้เป็นคนที่พูดตรง จนบางครั้งดูเป็นคำพูดที่แรง ทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ฟังอยู่บ่อยครั้ง จึงต้องระมัดระวัง หัดคิดก่อนพูดเอาไว้บ้าง ชะตาชีวิตจะเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีเพราะมีสติปัญญาดี จึงทำให้ชีวิตสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ ส่วนหน้าที่การงานนั้นถือได้ว่ามีความรุ่งโรจน์ ฐานะทางการเงินพอมีพอใช้ มีความสุขสบายสลับกับความทุกข์อยู่บ้างเป็นครั้งครา