ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การตั้งใจทำสิ่งดีๆ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีอุดมการณ์ของตนเองอย่างสูงส่ง ส่งผลให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยที่เชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าแสดงออก เด็ดเดี่ยวและกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆอย่างไม่เกรงกลัว หน้าที่การงานและความสำเร็จจะต้องมุ่งมั่นขวนขวายด้วยตนเอง ดีกว่าการรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น เพราะจะสามรถประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่า ความมั่นคงในชีวิตถือได้ว่าดีพอสมควร แม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ก็สามารถรอดพ้นไปได้อย่างเฉียดฉิว สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนัก อาจจะต้องใส่ใจตัวเองให้มากขึ้น