ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ดวงดาว

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความกล้าได้กล้าเสีย มีความเด็ดเดี่ยว เป็นคนที่มีความสามารถ มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด ส่งผลให้ชีวิตประสบกับความสำเร็จอย่างง่ายดาย แต่มักจะไม่ค่อยยืนยาว จะต้องวางแผนเอาไว้ดีๆ ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้พอสมควร ด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความทะเยอทะยาน หรือการแก่งแย่งกับผู้อื่น จึงใช้ชีวิตอย่างพอมีพอกิน ทำให้บั้นปลายเป็นคนที่มีความราบรื่นและอยู่เย็นเป็นสุขตามฐานะ