ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การทำถูกแนวทาง ถูกครรลอง

ชื่อนี้มีพลังของดวงดาวคอยหนุนเนื่องชีวิต แต่ด้วยพลังที่มีความขัดแย้งต่อกัน ส่งผลให้ชีวิตพบเจอกับเรื่องดีและร้ายปะปนกันไป อุปนิสัยของบุคคลนี้จะมีความแปลกแยก ภายนอกอาจจะดูแข็งแกร่ง แต่ภายในเป็นคนที่มีความอ่อนไหว มักจะไม่ค่อยเข้าสังคม ชอบการใช้ชีวิตแบบสันโดษ รักความเป็นส่วนตัวสูง เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้อื่นอยากค้นหา ความสำเร็จในชีวิต จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยตนเอง หน้าที่การงานจะมีขึ้นมีลง ไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าที่ควร