ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นชื่อที่มีพลังของดวงดาวหนุนนำชีวิตอยู่ถึงสองดวงด้วยกัน ส่งผลให้ชีวิตมีความสำเร็จรออยู่ในอนาคตอย่างมากมาย ทำการสิ่งใดจะพบว่าตนเองสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย หน้าที่การงานก็จะมีความรุ่งเรือง มีความก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์แบบ ส่งผลให้มีความมั่นคงทางการเงินพอสมควร แต่จะทำให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเย่อหยิ่ง อวดดี อย่างไม่รู้ตัว อาจจะเป็นการเข้าไปเพิ่มศัตรู ต้องระวังและมีความรอบครอบในการดำเนินชีวิตให้มากๆ