ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีอุปนิสัยถือตัว มีความเย่อหยิ่ง แฝงไปด้วยความดื้อรั้น ส่งผลให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ไม่คอยยอมคน ชอบการแข่งขัน และเอาชนะ อนาคตหน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จแต่มักจะไม่ค่อยรุ่งเรืองและยืนยาวเท่าที่ควร ต้องได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่จึงจะสามารถทำให้ชีวิตมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นได้ ทรัพย์สินเงินทองอาจจะต้องมีเรื่องให้ใช้สอย เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ความรักลุ่มๆดอนๆ มีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่บ่อยๆ