ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง เป็นความเพลิดเพลินของผู้ที่อยู่บนผืนดิน

ชื่อนี้เป็นคนที่มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตนเอง จนทำให้ชีวิตมักจะต้องพบเจอกับอุปสรรคอย่างมากมาย จะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมาก มีมิตรที่รักใคร จึงทำให้มีคนคอยสนับสนุนในหน้าที่การงานอยู่เสมอ อนาคตจะมีหน้าที่การงานที่ดี ชีวิตดำเนินไปอย่างพออยู่พอกิน ด้วยมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด จึงทำให้เป็นคนที่ไม่อดตาย ส่วนเรื่องคู่ครองอาจจะต้องเกิดการหย่าร้าง ไม่มีดวงในเรื่องความรัก