ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความดีที่มั่นคง

ชื่อนี้เป็นคนที่ชอบการศึกษาหาความรู้ มีความขยันมั่นเพียร ชอบการอ่านหนังสือและค้นคว้าสิ่งแปลกใหม่ ทำให้กลายเป็นคนที่มีความรอบรู้ มักจะได้รับการยอย่องเชิดชู มีชื่อเสียงในด้านดีมากมาย ผู้คนให้การนับหน้าถือตา อนาคตจะได้ทำงานเป็นเจ้าคนนายคนหรือมีกิจการเป็นของตนเอง มีทรัพย์สินเงินทองที่มั่งคั่ง มีหน้าที่การงานที่รุ่งเรือง อุปสรรคขวากหนามจะได้รับการช่วยเหลือ จากหนักให้เป็นเบาด้วยการยื่นมือเข้ามาช่วยของคนรอบข้าง