ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความเอ็นดู

ชื่อนี้เป็นคนที่มีอุปนิสัยรักความอิสระ ไม่ชอบการถูกผูกมัด จึงมีโลกส่วนตัวสูง ชอบทำงานที่เหมาะสมกับตนเอง ชอบการเดินทางท่องเที่ยว จึงเหมาะกับการทำกิจการเป็นของตนเองมากกว่าการเป็นลูกจ้าง หน้าที่การงานในอนาคตจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมาจากการช่วยเหลือหรือการร่วมหุ้นส่วนกับคนรู้จัก แต่ต้องระวังการถูกหลอกหรือเอาเปรียบได้ ด้านการเงินอาจจะเจอปัญหาติขัดอยู่บ้าง ใช้จ่ายต้องระมัดระวัง แต่จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี