ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีสมบัติ/span>

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความขี้เกรงใจคน ไม่ค่อยมีความกล้าแสดงออก ส่งผลให้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเอง มักจะโน้มเอียงไปตามคำพูดของคนอื่นได้ง่าย ส่งผลให้หน้าที่การงานต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นจึงจะสามารถสำเร็จผลได้ อนาคตอาจจะต้องออกเดินทางไกล ร่อนเร่ อยู่ไม่ค่อยเป็นหลักเป็นแหล่ง คู่ครองอาจจะเป็นชาวต่างชาติ ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือไม่ได้กลับมาบ้านเกิดอีก ระวังอุบัติเหตุและสุขภาพของตนเองให้ดี