ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีอำนาจ

ชื่อนี้เป็นชื่อที่อนาคตจะเป็นคนที่มีความมั่นคง มีหน้าที่การงานที่ใหญ่โต อาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือมีตำแหน่งที่ทรงเกียรติสังคม ทำให้เป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย เป็นที่เคารพและย่ำเกรง มีความเป็นผู้นำแฝงอยู่ในตัว มีเหตุมีผล ทำให้เป็นที่รักของลูกน้องและบริวาร ครอบครัวจะมีความสุขสบาย ด้วยเป็นคนที่กตัญญูไม่ลืมคุณคน ทำให้ชีวิตไม่ค่อยพบเจอกับความล่มจม มีความสุขทั้งกายและใจ