ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความฉลาด

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยขี้ระแวง ไม่ค่อยไว้ใจผู้อื่น มักจะชอบเกิดการขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้วยเป็นคนที่หัวดื้อ ชอบการเอาชนะ ทำให้สร้างศัตรูไว้อย่างมากมาย มีความโดดเด่นในเรื่องของความรัก จะมีคู่ครองที่ไว้ใจได้และช่วยเหลือกันทำมาหากิน เป็นคนโรแมนติก มีความอบอุ่น และมีฐานะที่มั่นคง ชีวิตครอบครัวจึงมีความผาสุก หน้าที่การงานอาจจะต้องระวังการถูกโยกย้ายตำแหน่งหรือแย่งงานจากคนรู้จัก