ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ที่สอง

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตมีบุญวาสนาเก่าคอยหนุนหลัง ทำให้ชีวิตพบเจอกับความสุขความเจริญอย่างรุ่งโรจน์ จะได้รับชื่อเสียงและมีเกียรติในสังคม ด้วยเป็นคนที่มีความทะยานอยาก ทำให้หน้าที่การงานในอนาคตมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดจนไม่สามารถฉุดรั้งได้ บางครั้งจะมีผู้มีอำนาจคอยให้การสนับสนุน ทำให้มีเงินทองใช้อย่างไม่ขาดมือ หากเป็นหญิงอาจจะทำให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว เนื่องด้วยถือทิฐิในความสามารถของตน