ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีรูปร่างดุจนางฟ้า

ชื่อนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาดี มีความสามารถในการคิดการอ่านที่รวดเร็ว มีความแม่นยำในการคาดเดาสิ่งต่างๆ เป็นคนที่ราบล้อมไปด้วยเพื่อนฝูง มีมิตรสหายที่รักใคร่และพึ่งพาอาศัยได้ หน้าที่การงานจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้าง ทำให้สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งยวดในอนาคต ในด้านชีวิตสมรสอาจจะไม่ค่อยสมหวังเท่าที่ควร หากแต่งงานอาจจะต้องเกิดการหย่าร้อง หรือต้องใช้ชีวิตโสด ชีวิตบั้นปลายจะเป็นคนที่มีอันจะกิน