ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง สวรรค์ประทานให้

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในหน้าที่การงานเป็นอย่างสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และครอบครัว ชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนกว่า รักความยุติธรรม ไม่ชอบการแข่งขันหรือทะเยอทะยาน หน้าที่การงานจึงเป็นไปอย่างเรียบง่าย ด้านการเงินพอมีพอใช้ตามฐานะ โดยรวมแล้วถือว่ามีความสุขสบายดี ไม่มีเรื่องลำบากใจเข้ามาให้กังวลมากมายนัก ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่น มีความสงบสุขทั้งปัจจุบันและในบั้นปลายชีวิต ชีวิตครอบครัวสมหวังและสมบูรณ์แบบเป็นอย่างดี