ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความขยัน

ชื่อนี้จะเป็นชื่อที่มีหน้าที่การงานที่มีความรุ่งเรือง เป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ดี พูดจามีเหตุมีผล น่าเชื่อถือ มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นคนพูดจาไพเราะน่าฟัง ทำให้เป็นคนน่าคบหา จึงมีเพื่อนฝูงมาก ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การหนุนนำอยู่เสมอ ยามทุกข์ยากมีคนยื่นมาเข้ามาช่วยอย่างมากมาย หน้าที่การงานก้าวหน้าอย่างโลดโผน มีความรับผิดชอบในตัวสูง ส่งผลให้มีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมาย อาจจะร่ำรวยในอนาคต