ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การให้ทาน

ชื่อนี้เป็นคนที่จะมีชื่อเสียงในสังคม จะได้รับเกียรติและได้รับความเคารพนับถือ เป็นคนที่สามารถบริหารงานเก่ง มีฝีปากที่คม น่าเชื่อถือ พูดให้ผู้อื่นเชื่อตามได้อย่างไม่ยาก แต่หากเป็นหญิงจะมีความเป็นผู้นำในครอบครัวมากกว่าชาย ชีวิตคู่จะไม่ค่อยราบรื่นเพราะจะเก่งกว่าสามี อาจจะต้องลดทิฐิมานะของตนเองลงบ้าง ความสำเร็จต่างๆที่ได้มาจะยืนยาวและมั่นคง ด้านการเงิน บริหารได้เป็นอย่างดี ไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจให้กังวลมากนัก