ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ธงที่มีลักษณะเดียว

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยง่ายๆ มีความเรียบง่าย ไม่ค่อยทะเยอทะยาน ไม่ชอบการแข่งขัน ไม่ชอบการเข้าสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คน มีสติปัญญาดี สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้ไม่ยาก ทำให้ความสำเร็จในอนาคตมีขึ้นได้อย่างแน่นอน แต่ต้องพยายามวางแผนชีวิตให้ดี เพราะอาจจะทำให้ความสำเร็จที่ได้มานั้นไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าที่ควร เมื่อยามใดที่ชีวิตมีความรุ่งเรืองอาจจะทำให้เป็นคนที่หลงมัวเมาในลาภยศ จนอาจจะทำให้ชีวิตเกิดตกต่ำขึ้นได้