ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ธงที่เป็นเครื่องหมาย

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมาก มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นในการทำตามความฝัน คาดหวังในความสามารถของตนที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายในอนาคตไว้เป็นอย่างดี หน้าที่การงานในอนาคตจะเป็นคนที่ประสบกับความสำเร็จได้อย่างรุ่งโรจน์ มีความรอบครอบและมีสติ ทำให้ชีวิตไม่ค่อยเจอกับความเสี่ยง ความก้าวหน้าในชีวิตจะเข้ามาพร้อมกับโอกาส อาจจะทำให้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียง มีหน้ามีตาในสังคม ความรักจะสุขสมบูรณ์