ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีทรัพย์

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความขยันขันแข็ง มีอุปนิสัยที่อดทน หนักเอาเบาสู้ ไม่ย่อท้อต่อเหตุการณ์ต่างๆ มีความกล้าหาญ กล้าได้กล้าเสีย อนาคตหากทำธุรกิจจะต้องระวังการร่วมลงทุนกับใคร จะต้องพิจารณาให้รอบครอบ มิเช่นนั้นแล้วอาจจะโดนโกง หน้าที่การงานอาจจะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีความก้าวหน้าในหน้าที่ หากมีความรับผิดชอบสูงก็จะยิ่งส่งผลให้มีฐานะที่ร่ำรวยมากขึ้น ความรักอาจจะได้เนื้อคู่ที่มาจากเพื่อนร่วมงาน