ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความเจริญด้วยทรัพย์

ชื่อนี้เป็นคนที่ได้รับเกียรติ มีผู้คนในสังคมให้การนับถือ ชีวิตจะพบเจอกับความรุ่งเรืองอย่างมหาศาล มีหน้าที่การงานที่ดี แต่สิ่งที่ได้มามักจะไม่ค่อยยั่งยืนเท่าที่ควร ชีวิตอาจจะต้องพบเจอกับความผิดหวัง ความล้มเหลว จนรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ท้อแท้สิ้นหวัง มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปการะดูแล ครอบครัวแตกแยกตั้งแต่ยังเด็ก ทำให้เป็นคนที่มีปัญหาชีวิต แต่จะได้รับความรักจากคู่ครอง จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่น มีความสุขสบาย