ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีทรัพย์ดี

ชื่อนี้เป็นคนที่มีอุปนิสัยกล้าแกร่ง ภายนอกอาจจะดูอ่อนแอ แต่ภายในแฝงไปด้วยความแข็งแกร่ง มีพลังของความทะเยอทะยานแฝงอยู่ ส่งผลให้เป็นคนที่มีความขยันมั่นเพียร หนักเอาเบาสู้ อนาคตจะได้ทำงานที่ตนเองใฝ่ฝันเอาไว้ จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีความสำเร็จอยู่อย่างมากมาย ระวังสุขภาพที่อาจจะต้องเจ็บป่วยจนเข้าออกโรงพยาบาล ด้านการเงินไม่มีหนี้สินให้ต้องกังวล แต่อาจจะต้องได้รับการหยิบยืมจากญาติพี่น้องเป็นครั้งคราว ความรักสดใสและสงบสุขด้วยดี