ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีทรัพย์อันประเสริฐ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความมานะ ขยันอดทน มีพลังของความเป็นผู้นำแฝงอยู่ในตัวสูง ส่งผลให้จะเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ในสังคม จะได้รับการเชิดชูและมีชื่อเสียง หน้าที่การงานจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีลูกน้องที่เคารพเชื่อฟัง ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขความสบาย อาจจะมีเรื่องให้ขบคิดและแก้ปัญหาอยู่บ้าง ระวังปัญหาใหญ่ที่จะเข้ามาอย่างฉับพลัน อาจจะเกิดการสูญเสียคนในครอบครัว ความรักจะได้คู่ครองที่มีฐานะ แต่ต้องพยายามอย่าสร้างความขัดแย้งภายในครอบครัวจึงจะอยู่เย็นเป็นสุข