ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง เมือง

ชื่อนี้เป็นคนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความเพ้อฝัน ชอบจินตนาการมากกว่าการลงมือทำ ทำให้การดำเนินชีวิตไม่ค่อยเป็นไปอย่างจริงจัง ความสำเร็จในอนาคตอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น โอกาสที่เข้ามาในชีวิตจะสนับสนุนให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง แต่ระวังความไม่มั่นคงในชีวิตที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมา ส่วนในด้านการเงินยังคงมีฐานะแบบปานกลาง ไม่หวือหวา ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ความรักอาจจะได้ครองชีวิตโสดมากกว่า