ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง นางงาม

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยชอบการจินตนาการ มีความคิดที่กว้างไกล เต็มไปด้วยความเพ้อฝัน ในบางครั้งชีวิตหาความจริงจังไม่ค่อยได้ หน้าที่การงานที่เคยทำอยู่อาจจะได้รับการโยกย้ายให้ได้งานที่ดีขึ้น ความสำเร็จที่เคยคาดหวังก็อาจจะจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ มีความมั่นคงในชีวิต ฐานะด้านการเงินอาจจะมีเรื่องให้เกิดสะดุดบ้าง แต่ก็ถือได้ว่ามีเงินทองใช้สอยอย่างมากหลาย