ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง นางงาม

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความเพ้อฝันอยู่ในตัวสูง ส่งผลให้เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว ขี้ใจน้อย ชอบเก็บคำพูดของคนอื่นมาคิดมาก บางครั้งกลายเป็นคนเก็บกด ไม่ค่อยชอบการสุงสิงกับผู้อื่น หน้าที่การงานอาจจะเกิดอุปสรรคอยู่บ้าง งานที่เคยเลื่อนชั้นอาจจะต้องหยุดชะงักหรือถูกลดตำแหน่งลง ด้านการเงินถือว่ามีความคล่องตัวพอสมควร ยามที่เดือดร้อนจะได้รับการช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท ระวังเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่มาจักความประมาทของตนเอง