ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ประกอบด้วยความยินดี

ชื่อนี้เป็นคนที่มีชะตาชีวิตที่ทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปโดยตลอด เป็นคนที่มีนิสัยขี้เกรงใจ ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเอง แฝงไปด้วยบุคลิกที่แปลกแยกกับตนเอง ภายนอกอาจจะดูเป็นคนที่มีความแข็งแกร่ง แต่ภายในกลับอ่อนไหวต่อความรู้สึกได้อย่างง่ายดาย อนาคตจะประสบความสำเร็จได้อย่างมหาศาล การใช้ชีวิตจะส่งผลให้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ ได้รับการยกย่องชื่นชม ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุข ความรักสมหวังดั่งที่คาดหวังเอาไว้