ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง คนหนุ่ม

ชื่อนี้เป็นคนที่มีชิตที่ร่อนเร่พเนจร ด้วยเป็นคนที่มีนิสัยเบื่อง่าย ทำให้เป็นคนที่ไม่ชอบความซ้ำซากจำเจ ชอบการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ ไม่ชอบการทำงานที่ต้องย่ำอยู่กับที่ อนาคตจึงจะประสบความสำเร็จกับหน้าที่การงานที่ต้องออกเดินทาง ไม่ค่อยหยุดอยู่นิ่ง ได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตา แต่จะทำให้ฐานะทางการเงินไม่ค่อยมั่นคง ยามมีก็รุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ยามที่ขัดสนก็อาจจะต้องเป็นหนี้สินมากมาย