ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง นักปราชญ์ที่มีความสดชื่น

ชื่อนี้เป็นคนที่รักสวยรักงาม มีจินตนาการและความเพ้อฝันอยู่ในตัวอย่างมากมาย มีความโดดเด่นในเรื่องของความคิดที่แปลกใหม่ เหมาะสมกับการทำงานที่ต้องใช้ความสามารถ ด้วยเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ช่างสังเกตและชอบการศึกษาค้นคว้า อนาคตจึงไม่ลำบาก มีโอกาสในการทำงานเข้ามาให้เลือกอย่างมากมาย ชีวิตจะได้ทำงานที่ตนเองรัก จะมีความมั่นคงในชีวิตพอสมควร ด้านการเงินอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควร มีเรื่องให้จับจ่ายอยู่ตลอด