ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การเพลิดเพลินในสิ่งใหม่

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานในตัวเองเป็นอย่างสูง เป็นคนที่หัวดื้อ ไม่ค่อยฟังเหตุผลของใคร แฝงไปด้วยความแข็งแกร่ง ก้าวร้าวอยู่ภายใน อนาคตจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความสามารถของตนเอง จะเป็นคนที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีชีวิตที่สุขสบายอยู่บนกองเงินกองทอง แต่ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่มาจากความประมาทของตน โรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังที่อาจจะกลับมา ด้านความรักไม่ค่อยสมหวังเท่าที่ควร อาจแตกหักถึงขั้นแยกทาง