ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง สุดขอบฟ้า

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าทำ และกล้าแสดงออก เชื่อมั่นในความคิดของตนเองเป็นอย่างมาก เป็นคนที่มีความรอบครอบรู้จักวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ในอนาคตมีความสำเร็จรออยู่อย่างมากมาย หากคิดการใหญ่ก็จะสามารถประสบผลสำเร็จได้อย่างสวยงาม จะได้รับการสนับสนุนและชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่ มีเพื่อนฝูงรอบด้าน ชีวิตจะมั่นคงสุขสบาย ระวังความรักที่อาจจะทำให้ชีวิตตกเกิดตกต่ำและพลิกผัน