ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ธงบนฟ้า

ชื่อนี้เป็นบุคคลที่มีความสำเร็จคอยหนุนเนื่องชีวิตอยู่ ทำให้เส้นทางของชีวิตดำเนินไปอย่างก้าวหน้ามาโดยตลอด ด้วยเป็นคนที่มีอุปนิสัยเอาจริงเอาจัง ขวนขวายศึกษาหาความรู้ มุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จ ส่งผลให้อนาคตจะพบกับความก้าวหน้าและมีหน้าที่การงานที่มั่นคง ฐานะทางการเงินจะเป็นคนที่มีความร่ำรวย หากมีใจเป็นกุศลก็จะยิ่งส่งผลให้พบเจอกับความสุขความสบาย ด้านความรักจะพบคู่ครองที่พึ่งพิงอาศัยได้