ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ดวงใจของผู้คน

ชื่อนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวเองอย่างสูง เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถ เป็นคนที่มีอุดมการณ์สูงส่ง มุ่งมั่นและใฝ่เรียนรู้ หน้าที่การงานอาจจะมีอุปสรรคขวากหนามเข้ามาให้ต้องฟันฝ่าเหน็ดเหนื่อยพอสมควร แต่จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ ยามที่ประสบกับความทุกข์ยากจะมีเพื่อนฝูงและคนรอบข้างคอยเข้ามาให้กำลังใจ ความสำเร็จในชีวิตจะมีความมั่นคง ด้านการเงินต้องรู้จักเก็บออม ไม่ฟุ่มเฟือย บั้นปลายจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ผาสุก