ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความรู้

ชื่อนี้เป็นคนที่มีชีวิตโดดเด่นพอสมควร พลังจากดวงดาวจะหนุนนำชีวิตให้อนาคตเป็นคนที่มีชื่อเสียง ผู้คนให้การเคารพนับถือ ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ ทำให้อนาคตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ด้านการเงินจะได้รับการติต่อ มีการขยับขยายกิจการ ตำแหน่งอาจจะได้เลื่อนขั้น ชีวิตมีความก้าวหน้า ส่งผลให้เป็นคนที่มีความร่ำรวย แต่ต้องรู้จักใช้อย่างระมัดระวัง ด้านความรักจะต้องเจอกับคนหลอกลวงหรือเข้ามาเพื่อหวังผล