ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ที่นอน

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความขัดแย้งอยู่ในตนเองพอสมควร ภายนอกอาจจะดูเป็นคนแข็งกร้าว แต่ภายในเป็นคนที่มีความอ่อนแอ หากชื่อนี้เป็นเพศหญิงมักจะส่งผลดีมากกว่าเพศชาย ด้วยมีพลังของความมีเสน่ห์แฝงอยู่ในตัวมาก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ละเอียดอ่อนในการทำงานต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ระวังเรื่องขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในที่ทำงาน ส่งผลต่อความก้าวหน้าต้องช้าลงหรือหยุดชะงักลงได้ ชีวิตต้องรู้จักวางแผนและมีความรอบครอบ