ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ดอกบัวที่นำขึ้นบูชา

ชื่อนี้เป็นคนที่ชอบการศึกษาหาความรู้ ส่งผลให้เป็นคนที่มีความรอบรู้ การรู้จักสังเกตและเรียนรู้ทำให้มีความสามารถรอบด้าน อนาคตจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน แต่อาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามอย่างเหน็ดเหนื่อย โชคชะตาต้องพบเจอกับการโยกย้าย ทำให้หน้าที่การงานไม่ค่อยมีความมั่นคง ชีวิตจะต้องเดินทางเปลี่ยนสถานที่อยู่เสมอ แม้จะมีเงินทองมากมายแต่ก็ต้องรู้จักใช้สอยอย่างประหยัด ในด้านความรักต้องรอคอยคนที่เข้าใจมาครองคู่