ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การทำให้เกิดความดี

ชื่อนี้เป็นคนที่มีชะตาชีวิตที่ดี เป็นคนที่มีเกียรติ ได้รับการเคารพและยอมรับจากสังคม ด้วยเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดการจา ส่งผลให้มักจะได้ทำงานที่ต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตาม ทำให้เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดกล้าทำ หน้าที่การงานจะได้รับการช่วยเหลือยามที่ต้องเจอกับปมปัญหาต่างๆ อนาคตจะกลายเป็นผู้นำของครอบครัว หากเป็นหญิงก็จะได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นอย่างดี