ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ได้รับคำชมเชย

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยชอบแสวงหาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นคนที่มีปัญญาดี มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิญาณ คล่องแคล่วว่องไว มีความกล้าในการตัดสินปัญหาต่างๆได้อย่างไม่เกรงกลัว เป็นคนที่รักความเป็นระเบียบ มีวินัยในตนเองเป็นอย่างดี มุ่งมั่นขวนขวายต่อเป้าหมายอย่างไม่ย่อท้อ จึงทำให้อนาคตจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างมหาศาล ความสำเร็จจะนำพาความก้าวหน้ามาให้ ชีวิตพบเจอกับความรุ่งเรืองโดยตลอด แต่ระวังการถูกกลั่นแกล้งจากผู้ไม่หวังดี