ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้มีความสามารถ

ชื่อนี้เป็นชื่อที่มีทั้งดีและร้ายปะปนกันไป ยามที่มีความสุขก็มักจะพบกับความทุกข์เข้ามาแทรกกลางให้เกิดความกังวลใจ ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จึงจะสามารถหลุดพ้นไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเป็นคนที่คิการใหญ่ ชอบคิดชอบวางแผนการทำธุรกิจอย่างไม่ค่อยรอบครอบ ทำให้มีอุปสรรคมาก แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากหุ้นส่วนที่ดี สิ่งที่เคยวาดหวังเอาไว้ในอีตจะเริ่มเห็นผลในไม่ช้า