ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีไหวพริบในการตอบโต้

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความอ่อนไหวและอ่อนโยน เป็นคนที่มีความนุ่มนวลแฝงอยู่ในตัว แต่ก็เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและมีอุดมการณ์ความเชื่อมั่นในตนเองพอสมควร ส่งผลให้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถหลากหลายด้าน อาจจะมีเรื่องให้ต้องกดดันและอึดอัดใจระหว่างเพื่อนร่วมงานเป็นครั้งคราว ความสำเร็จจะทำให้ชีวิตได้พบเจอกับสิ่งที่ดี จะได้คู่ครองที่มีความรักใคร่ สามารถพึ่งพาอาศัยได้