ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความลึกลับแฝงอยู่ในตัวเองเป็นอย่างมาก ด้วยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง ส่งผลให้เป็นคนที่มักจะเก็บกด ไม่ค่อยแสดงออกทางความรู้สึกให้ผู้อื่นเห็น แต่จะแสดงออกต่อคนหมู่มากด้วยความถ่อมตน เป็นคนที่มีความเกรงใจ ไม่ค่อยสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้ใคร จึงเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ หน้าที่การงานหากขวนขวายและเรียนรู้ จะสามารถพัฒนาก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี ความสำเร็จจะส่งผลให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น