ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การได้รับแสงสว่าง

ชื่อนี้เป็นชื่อที่เหมาะสมกับเพศสตรีเสียมากกว่า ด้วยเป็นคนที่มีนิสัยละเอียดอ่อน มีความขยัน รอบครอบ รักความสะอาด รักความสวยงาม มีจิตใจที่เมตตา ชอบการแต่งตัว มีวาจาที่ไพเราะ เป็นคนที่มักจะสร้างความอบอุ่นและคอยเป็นกำลังใจให้กับผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดี หน้าที่การงานมีความก้าวหน้า ช่วงเริ่มต้นอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ความอดทนจะนำพามาซึ่งความสุขสบาย อุปสรรคต่างๆจะได้รับการช่วยเหลือจนแทบจะไม่มีเรื่องกังวลเข้ามา อนาคตอาจจะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงที่ได้รับการเคารพนับถือ