ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเสน่ห์ หากเป็นหญิงจะส่งผลให้เป็นคนที่รักสวยรักงาม มีความละเอียดอ่อน การพุดจาไพเราะ หากเป็นชายจะเป็นคนที่มีความอ่อนโยน ใจเย็น และอบอุ่น เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี สำหรับคนชื่อนี้มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน เพราะด้วยชอบความอิสระและรักความแปลกใหม่ จึงทำให้ต้องมีการโยกย้ายงานอยู่บ่อยครั้ง อนาคตอาจจะได้ทำงานที่ตนเองรักและปักหลักเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตให้ดีขึ้น